Konfirmant på Jørpeland 2019 -2020
Konfirmant på Jørpeland 2019 -2020
Konfirmant på Jørpeland 2019 -2020

Velkommen til nye konfirmanter - Infomøte 18.juni 2019 kl. 20

 


Bli med på et spennende år som konfirmant 2019-2020

    

 

 

Informasjon om konfirmantåret 2019-2020 i Jørpeland menighet blir sendt ut  

i posten til alle medlemmer i slutten på mai 2019. 

Du kan også lese brosjyren her.

 

VELKOMMEN PÅ INFORMASJONSMØTE  

for nye konfirmanter og foreldre/foresatte 18.juni 2019, kl 20-21 i Jørpeland kirke

 

PÅMELDING FOR 2019-2020 HER 

 

*Konfirmanttida startar med leir (for de som vil) på Furutangen, Hjelmeland.  Mand.12.aug. -  Onsdag 14.aug 2019

* På høsten 2019 vil vi presentere alle de nye konfirmantene i gudstjenesten. Vi fordeler konfirmantene på 2 gudstjenester.

 

* Våren 2020 er konfirmasjonsdatoene i Jørpeland menighet: søndag 26.april og lørdag 2.mai

 

 

           

                  

 

Enten du trur, tvilar eller berre er nyfiken, er du velkommen til konfirmasjon i kyrkja.
I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv og Gud.
Du får høve til å utforske nokre
av dei mange spørsmåla i livet saman med andre.
Vi snakkar om livet – på godt og vondt. Samstundes får du oppleve mykje nytt.


Konfirmasjonsdagen
Sjølve konfirmasjonsdagen er ein stor festdag for deg, familien og kyrkjelyden.
Den markerer avslutninga på ei spennande tid der du har vore saman med andre for å snakke, lytte og lære, skape og erfare.
I Den norske kyrkja er konfirmasjonen ei forbønshandling. Konfirmasjonsgudstenesta er høgtideleg,
og alle konfirmantane kneler ved alterringen. Presten eller konfirmantleiaren din ber for deg. 


Konfirmasjonstid
Alle har rett til ei god konfirmasjonstid. Dersom du har behov for tilrettelegging,
tar du og familien din kontakt med Jørpeland menighet på telefon 51 74 11 30.

For å bli konfirmert, må ein vere døypt.
Dei som ikkje er det frå før, kan bli døypt i løpet av konfirmantåret.


*Konfirmantsamlingene starter opp i slutten på september 2019.

  Hvis noen har spørsmål, ta kontakt på epost: mia.christina.raustein@strand.kommune.no 
  eller ring 5174 1140, eller på Facebook: "Mia kateket Jørpeland"