Uttale fra Jørpeland menighetsråd
Uttale fra Jørpeland menighetsråd
Uttale fra Jørpeland menighetsråd

Menighetsrådet i Jørpeland ble tirsdag 9. februar orientert av biskop Anne Lise Aadnøy om at vår sogneprest, Bård Boye, trer inn i en ny studiepermisjon i fire måneder, og at han ikke får komme tilbake til Jørpeland menighet når studiepermisjonen er over. Denne avgjørelsen er gjort tross prestens eget ønske om å få bli værende i menigheten.Stavanger biskop er prestens arbeidsgiver og har styringsrett over den ansatte. Det respekterer vi. Vi er også takknemlige for at biskopen valgte å møte lokalt menighetsarbeid ansikt til ansikt.Menighetsrådet oppfatter sogneprest Bård Boye som en samlende lederskikkelse i menigheten og en person som evner å lytte til og kommunisere med begge parter i konflikten. Vi er bekymret for at en slik dramatisk og opprivende handling fra biskopen vil skape mer uro, mindre frivillig innsats, færre med fast givertjeneste og flere utmeldinger fra Den norske kirke.Vi tror biskopens handling er vel ment, og at de ønsker å løse en fastlåst situasjon. Men vi stiller oss uforstående til biskopens begrunnelse som er basert på en helhetlig vurdering av menighetens beste. Vi er bekymret for at biskopens handling og velmente bidrag kan få motsatt konsekvens i forhold til det biskopen ønsker.

Jørpeland menighetsråd  10.02.2021