Velkommen til å delta i sorggruppe
Velkommen til å delta i sorggruppe
Velkommen til å delta i sorggruppe

Sorggruppen er åpen for alle.

Velkommen til å delta i sorggruppe!

Vi mennesker er forskjellige, og når sorgen rammer er behovene ulike. Følelser og tanker uttrykkes ulikt. Det er ingen fasit på hvordan vi ”bør” sørge. Vi vet likevel at mange har behov for å dele tanker og følelser, og gjerne snakke om praktiske vansker. Noen ganger er det lettere ovenfor utenforstående som har tid og evne til å lytte.

Vi inviterer deg til å være med i ei sorggruppe. Her kan du komme sammen med andre som har opplevd et liknende tap som deg. Vi ber også om at du formidler invitasjonen til å delta til andre pårørende.

Det er Den norske kirke ved menighetene i Strand og Forsand som tilbyr sorggruppe, men gruppa er åpen for alle, uansett livssyn og kirketilhørighet.

Ledere i sorggruppa er Brit Wigdel Reppen og Ragnhild Tjemsland

 

Sted: Strand kirkekontor fjelltunvegen 3. 2 etasje.

Du binder deg ikke til noe ved å møte opp for å se om dette er noe for deg.

Dag og tid videre blir avtalt der slik at det passer best for de som blir med.

Til sammen blir det 6-7 samlinger, hver på ca 1 ½ time. Det blir en enkel bevertning.

Ønsker du å bli med eller har spørsmål ? Ta kontakt

Brit W Reppen tlf. 97510439

Ragnhild Tjemsland tlf  46447751

kirkekontoret  tlf 51 74 11 30  kyrkja@strand.kommune.no.

Dersom du ønsker samtale med en av oss prestene er du også velkommen til å ta kontakt.