ÅPEN KIRKE - hver mandag
ÅPEN KIRKE - hver mandag

Velkommen innom...
 


Velkommen til  ÅPEN KIRKE
hver mandag, kl.20:30 -21:30

- Stillhet, lovsang, forbønn og samtale.

Kom og gå når du vil...

Kirken er åpen hver mandag. kl. 20:30 -21:30

Annenhver mandag med lovsang, forbønn og samtale, og annenhver mandag med stillhet.

 

Høsten 2018: Siste åpen kirke 26.nov.

Våren 2019: Vi starter opp igjen 7.januar 2019